Vergleichswettkampf SC Chemnitz (Apr 25, 2021) - Chemnitz

You are here: Meets > Vergleichswettkampf SC Chemnitz > Overview > Statistics
Overview - Statistics
Club
3
10
10
1
2
2
37
117
111
5
15
15
4
11
10
1
2
2
5
13
13
3
9
9
2
5
3
Sum
61
184
175